Wykop to odpowiednio ukształtowana przestrzeń, powstała w wyniku usunięcia z niej gruntu. Wykopy są nierozłącznym elementem budownictwa hydrotechnicznego, komunikacyjnego, ogólnokubaturowego oraz technicznego.

Zakres prawny zabezpieczania wykopów

To od wykonawcy robót i projektanta wymagana jest znajomość parametrów danego typu obudowy, zakresu jego przydatności oraz bezcenne doświadczenie. Bardzo istotna jest także znajomość przepisów, wytycznych i norm prawnych, a także wszelkich zaleceń i instrukcje. Cały proces budowy i projektowania regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – zmieniona Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane;
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z 25.04.2012 r.;
 • Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z 3 lipca 2003 r.

Wykopy głębokie

Pojęcie wykopów głębokich jest względne – uzależnione od ustalenia granicznej głębokości. W Polsce wystarczy 3,0 m ppt, by dany wykop uznać za głęboki. Ze względu na czas trwania robót oraz wymiary wyróżnia się:

 • wykop szerokoprzestrzenny;
 • wykop wąskoprzestrzenny;
 • wykop głęboki;
 • wykop płytki;
 • wykop tymczasowy;
 • wykop trwały.

Procedury realizowania wykopów

Wybór metody wykonania wykopów powinien być dokonany zgodnie z rodzajem, głębokością i rozmiarem wykopów, a także z zakresem robót. Liczy się także rodzaj gruntu, ukształtowanie terenu oraz używany sprzęt mechaniczny. Wraz z planowanym wykopem należy dokonać realizacji odwodnienia. Ma to zasadnicze znaczenie przy spoistych gruntach bądź podatnych na nawodnienie skałach.

Do głównych metod zabezpieczania wykopów zaliczyć można:

 • obudowę berlińską;
 • ścianę z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej;
 • kolumny DSM;
 • ścianę gwoździowaną;
 • zabezpieczenie hybrydowe;
 • palisadę z pali lub mikropali;
 • ściankę szczelną;
 • ściankę z grodzic stalowych.

Zastosowanie poszczególnych metod

Funkcje zabezpieczeń oraz miejsca realizacji wykopów szerokoprzestrzennych kategoryzują je w zależności od:

 • miejsca, w którym prowadzone będzie zabezpieczenie;
 • terenu – czy będzie to miasto, czy może teren niezabudowany;
 • technologii – zabezpieczającej na przykład sąsiednie fundamenty lub tej przystosowanej do danych warunków gruntowo-wodnych;
 • możliwości przywrócenia pierwotnego stanu budowy;
 • możliwości przystosowania zabezpieczenia do fundamentów budowli;
 • możliwości głębokiego zabezpieczenia.

Warunki bezpieczeństwa

Na etapie planowania robót ziemnych wykonawca jest zobowiązany między innymi do:

 • ustalenia z nadzorem technicznym budowy sposobu przebiegu prac oraz miejsca, by uniknąć jakiejkolwiek kolizji z podziemnymi urządzeniami;
 • oznakowania trasy urządzeń i instalacji podziemnych;
 • dokonania wyboru odpowiedniego sposobu zabezpieczenia skarp wykopów;
 • wyznaczenia drogi dla środków transportu;
 • dokonania doboru właściwego sprzętu;
 • wyznaczenia sfer niebezpiecznych;
 • zapewnienia stałego dozoru na terenie robót ziemnych;
 • zorganizowania niezbędnych urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Wybór firmy

Dokonując wyboru firmy świadczącej usługi z zakresu zabezpieczenia wykopów, warto wybrać tę, która zapewni solidne wykonanie robót, a także tę posiadającą spore zaplecze maszynowe. Doświadczenie i profesjonalizm będą tu niewątpliwym atutem i na pewno ułatwią uporanie się z wymagającym i trudnym do zrealizowania zleceniem. Fachowa wiedza pozwoli sprawnie zrealizować podjęte działania.

Wszelkie prace ziemne powinny przebiegać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa, tempa i sprawności. Odpowiedni projekt robót ziemnych to podstawa. Ważne jest także:

 • należyte wyznaczenie dróg komunikacyjnych;
 • trafne oznakowanie wykopów i stref pracy sprzętu;
 • wygrodzenie wykopów.

One thought on “Jak zabezpieczyć wykop?”

 1. Wielu o tym zapomina, a za każdym razem przed rozpoczęciem robót w wykopie trzeba sprawdzić stan jego skarpy i obudowy. To naprawdę ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.